หน้าหลัก
โครงการอบรม
อบรมประติมากรรมรีไซเคิล

           มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครเปิดอบรมหลักสูตรประติมากรรมรีไชเคิล ระยะสั้น  แก่บุคคลทั่วไป  ณ ศูนย์รีไซเคิลและบอนไซ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ผู้ที่ผ่านการอบรมจะได้รับสัมฤทธิบัตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (รับจำนวนจำกัด) ติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์รีไซลเคิลมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ในวันและเวลาราชการ

โทร . 02-5211752/ 081-5513454