หน้าหลัก
เว็บบอร์ด
เกี่ยวกับเรา
ลิงค์
จัดการความรู้
กิจกรรม
หนังสือ

     ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มีนโยบายปรับระบบการบริหารราชการเข้าสู่การบริหารราชการที่เปิดเผย โปร่งใส เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน และพัฒนาระบบราชการเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้เกี่ยวข้องมีโอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ทำความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหา ร่วมคิดแนวทาง ร่วมการแก้ไขปัญหา ร่วมในกระบวนการพัฒนาในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนา

 

กระทู้ล่าสุดในบอร์ด

Thank you very much for your blood donationTo whom donated your blood for me, a d..ดูกระทู้นี้...
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบสามจาก สมศ. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จะจัดให้มีการ..ดูกระทู้นี้...
การสร้างบ้านดินได้ไปร่วมสร้างบ้านดินกับ อาสา..รอยยิ้ม..ดูกระทู้นี้...
แนวทางการทำประกันคุณภาพอย่างมืออาชีพ การทำงานประกันคุณภาพการศึกษาเป็นส่วนท..ดูกระทู้นี้...
กรอบความคิดในการจัดการศึกษากับการผลิตครูและการพั..การศึกษาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาทรัพยา..ดูกระทู้นี้...
มุมมองต่อการกำกับดูแลมหาวิทยาลัยการกำกับดูแลมหาวิทยาลัย (University Go..ดูกระทู้นี้...
เรียนรู้สภามหาวิทยาลัยของสหรัฐอเมริกา สู่บทเรียน.. ความเป็นสมาคมสภามหาวิทยาลัย สมาคมสภาม..ดูกระทู้นี้...
การสอนแบบโครงการ ตอนนี้ฝึกสอนในระดับประถมศึกษา สนใจการ..ดูกระทู้นี้...

ดูกระทู้อื่น...