หน้าหลัก

 


ดร.สุธี แก้วเขียว
Ph.D.(Ancient Indian and Asian Studies)
 

 

จับกระแสอาเซียนกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

สังคม-วัฒนธรรมวิภัชช์กับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

การศึกษา


ดร.ภาณุพงศ์ สามารถ
Ph.D.(Regional Development Strategies)
 

 

 เปิดโลกวัฒนธรรมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

 จับกระแสอาเซียนกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

 

ดร.ณัฐพล ชุมวรฐายี 
Ph.D.(Education Administration)
 

 

สังคม-วัฒนธรรมวิภัชช์กับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

 

ดร.อรุณ ไชยนิตย์ 
Ph.D.(Public Administration)
 
จับกระแสอาเซียนกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

เปิดโลกวัฒนธรรมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

 

ผศ.ดร.ณกมล ปุญชเขตต์ทิกุล
Ph.D.(Ancient Indian and Asian Studies)

 

 

 

 เปิดโลกวัฒนธรรมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร