วิธีการตั้งค่าการเข้าใช้ฐานข้อมูลจากเครือข่ายภายนอก มรภ.พระนคร

คลิกเลือก Web Browser ที่ต้องการตั้งค่า

  1. Internet Explorer
  2. Mozilla Firefox
  3. Google Chrome
  4. Safari
  5. iOS (iPad, iPhone)

1. เปิดโปรแกรม Internet Explorer

2. คลิกเมนู Tools > Internet options

3. จะปรากฎหน้าต่าง Internet Options คลิกแถบ Connections > LAN Settings

4. ปรากฎหน้าต่าง local Area Network (LAN) Setting

 คลิกเครื่องหมายถูกออกที่หัวข้อ Automatically Detect settings 
คลิกถูกที่ Use a proxy server for your LAN

กรอก cafeb.pnru.ac.th ที่ช่อง Address และกรอก 8080 ที่ช่อง Port 

คลิกปุ่ม OK

5. เมื่อทำการติดตั้งค่าการเชื่อมต่อ Proxy Server แล้วมีการใช้งาน Web Browser เพื่อใช้งานอินเทอร์เน็ตให้กรอก Username และ Password เดียวกันกับ Username และ Password ที่ใช้งานอินเทอร์เน็ตในมหาวิทยาลัย

จัดทำโดย
นายพลศักดิ์ อรัณยกานนท์
นางสาวเพชรรัตน์ มะหะหมัด
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ